دسته :تاریخ

در باب دم‌دم‌نامه

دم دم نامه در باب جنگ های امیرخان برادوست و چگونگی اوضاع کردستان در زمان لشکرکشی شاه عباس صفوی بدانجاست. گوینده ی این منظومه ی حماسی ، استاد « ملا کریم هنرمند » متخلص به « فدایی » است که به سال ۱۳۰۷ هجری شمسی در روستای سی سر Siser منطقه ی گورک سردشت دیده به جهان گشود.

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱

قلعه دم دم و امیرخان برادوست به نقل از چند منبع

در کُردی معنی دم دم عبارت است از تکرار کلمه دم که به معنی دماغ می باشد و دم دم به معنی جایی است که به صورت دماغ یا دماغه جلو آمده است.

۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۸

کردها و جنگ ملازگرد

اگر پیروزی در جنگ ملازگرد نبود نه عثمانی به وجود می آمد، نه استانبول تصرف می شد و نه چیزی به نام ترکیه امروزی شکل می گرفت؛ به همین دلیل، سالگرد ملازگرد تا این اندازه برای ترکها مهم است.

۰۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰

شمه ای از تاریخ بخش سیلوانا از زمان ورود نخستین گروه ترکان در زمان حکومت محمود غزنوی به آذربایجان تا دوره دنبلی ها بر اساس منابع تاریخی

نخستین گروه ترکان در زمان حکومت محمود غزنوی به آذربایجان راه یافتند، اما از زمان تسلط  سلجوقیان بود که قبایل ترک با کثرت بیشتری  به آذربایجان روی آوردند . چون آذربایجان چراگاه های زیادی داشت و ترکان قومی چادرنشین و دامدار بودند بیش از سایر جاها به آذربایجان روی آوردند. از این زمان بود که نام بعضی از روستاها در آذربایجان ترکی شد.

۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۰:۲۹

محال ترگور در رساله تحقیقات سرحدیه مشیرالدوله

یکی از منابع که به جغرافیای منطقه سیلوانا اشاره نموده است، رساله تحقیقات سرحدیه مشیرالدوله می باشد که در سال ۱۲۶۸ هجری قمری یا ۱۲۳۰ هجری شمسی مصادف با سال۱۸۵۱ میلادی نگاشته شده که در ذیل عینا قسمت مربوط به  دهستان ترگور رونویسی گشته است.

۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۰:۱۴

محال دشت در رساله تحقیقات سرحدیه مشیرالدوله

یکی از منابع که به جغرافیای منطقه سیلوانا اشاره نموده است، رساله تحقیقات سرحدیه مشیرالدوله می باشد که در سال ۱۲۶۸ هجری قمری یا ۱۲۳۰ هجری شمسی مصادف با سال۱۸۵۱ میلادی نگاشته شده که در ذیل عینا قسمت مربوط به  دهستان دشت رونویسی گشته است.

۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۸

محال مرگور در رساله تحقیقات سرحدیه مشیرالدوله

یکی از منابع که به جغرافیای منطقه سیلوانا اشاره نموده است، رساله تحقیقات سرحدیه مشیرالدوله می باشد که در سال ۱۲۶۸ هجری قمری یا ۱۲۳۰ هجری شمسی مصادف با سال۱۸۵۱ میلادی نگاشته شده که در ذیل عینا قسمت مربوط به دهستان مرگور رونویسی گشته است.

۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹

شمه ای از تاریخ بخش سیلوانا بعد از ظهور اسلام تا اغاز حکومت مملان بر آذربایجان بر اساس منابع تاریخی

سلسله شدادی تیره ای از روادی ها، بنام هذبانی بودند که در اطراف اشنویه و سلماس ساکن بودند و بخش سیلوانا را بخاطر قرارگیری در بین این دو شهر می توان قسمتی از عشیرت هذبانی دانست. شاذی بن مروان، جد صلاح الدین ایوبی نیز از عشیره هذبانی بود.

۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۰:۲۸

شمه ای از تاریخ بخش سیلوانا براساس منابع تاریخی بعد از ظهور اسلام تا هجوم مغولان

 از زمان تصرف سیلوانا و شکل گیری دولت اسلامی تا زمان خاتمه حکومت روادی ها و شکل گیری حکومت سلجوقی، قریب به سه مرتبه بخش سیلوانا به همراه سایر قسمت های تحت حکومت روادیان مورد تاخت و تاز ترکان از تیره های مختلف خزر و ترکمان و غز  و هم چنین حکومت آل بویه قرار گرفت.

۱۷ تیر ۱۳۹۹ - ۰:۳۱

شمه ای از تاریخ بخش سیلوانا براساس منابع تاریخی بعد از ظهور اسلام تا هجوم مغولان

سیلوانا بعنوان بخشی از عمارت موصل و ارومیه در آذربایجان بعنوان بخشی از محدوده حکومت روادی ها یا راوندی ها تا قرن چهارم هجری قمری شناخته میشود

۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱:۱۲